AcadeMedias årsstämma äger rum tisdagen den 26 november 2019  i Stockholm på ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till bolagsstamma@academedia.se. Förslag ska, för att bolaget ska få skälig tid att kunna ta in det i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 1 oktober 2019.