AcadeMedias årsstämma äger rum tisdagen den 26 november 2019 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 8 oktober 2019.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska göra det genom att begära detta skriftligen hos AcadeMedias styrelse. Förslag ska, för att bolaget ska få skälig tid att kunna ta in det i kallelsen till årsstämman, ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 8 oktober 2019. Skicka gärna din begäran till bolagsstamma@academedia.se.