AcadeMedias årsstämma  ägde rum torsdagen den 17 november 2016 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämman 2016

Se VD Marcus Strömbergs presentation från stämman här.